RIYAZIYYAT PORTALI
20 Yanvar 2017, Cümə

Referatlar(2)

 

1. Fi ədədi (15.09.2010)

 

Amil Osmanlı

 

Düzgün çoxbucaqlılar qədim yunan alimlərinin nəzərini hələ Arximeddən çox-çox əvvəlki dövrlərdə cəlb etmişdi. Öz ittifaqlarına emblem kimi pentaqramı-beş güşəli ulduzu seçən Pifaqorçular çevrənin bərabər hissələrə bölünməsinə yəni düzgün cızılmış çoxbucaqlının qurulması məsələsinə çox böyük diqqət yetirirdilər. Almaniyada intibah dövrünün tərənnümçüsü olan Albrext Dyürer (1471-1527illər), Ptolemeyin “Almaqest” əsərindən istifadə edərək düzgün beş bucaqlının qurulmasının təcrübi dəqiq üsulunu göstərmişdir.

 

yüklə

 

 

2. Sehrli kvadratlar (24.05.2010)

 

Aysel Bəndəliyeva

 

Sehrli kvadratlar həmişə riyaziyyatçıları ümumiyyətlə, əyləncəli riyaziyyat həvəskarlarını maraqlandırmışdır. Sehrli kvadrat- bərabər sayda sətir sütunlara bölünmüş elə kvadrata deyilir ki, onun sətirləri, sütunları diaqonalları üzrə yerləşən  müxtəlif ədədlərin cəmi eyni olsun.

Bütün belə mümkün sehrli kvadratların nəzəriyyəsi bu günümüzədək hələ tam şəkildə işlənilməmişdir. 2x2 ölçülü (yəni 2 sətir 2 sütunu olan kvadrat) sehrli kvadrat yoxdur. 3x3 ölçülü sehrli kvadratlar çoxdur. Aydındır ki, hər hansı bir sehrli kvadratın öz mərkəzi ətrafında fırlanmaısndan alınan kvadrat da sehrli kvadratdır. Eləcə , sehrli kvadratın sətirlərinin ya sutnlarının onun simmetriya oxlarına nəzərən yerdəyişməsi nəticəsində sehrli kvadrat alınır.

davamı

 

 

YENİLİKLƏR (10)

/ Bütün bölmələr üzrə sayta yeni əlavə olunan materiallar:

1. Fi ədədi / 15.09.2010 / Referatlar / yüklə


2. Sehrli kvadratlar / 24.05.2010 / Referatlar / oxu


3. olimpiada / 21.05.2010 / 10-CU SİNİF / oxu


4. olimpiada / 21.05.2010 / 9-CU SİNİF / oxu


5. olimpiada / 21.05.2010 / 8-Cİ SİNİF / oxu


6. olimpiada / 21.05.2010 / 7-Cİ SİNİF / oxu


7. olimpiada / 21.05.2010 / 6-Cİ SİNİF / oxu


8. movzu testləri / 06.03.2010 / Abituriyentlər üçün testlər / oxu


9. SİNERGETİK TƏHSİL MODELİ VƏ İNKİŞAFETDİRİCİ TƏLİM / 25.02.2010 / Publisistik məqalələr / oxu


10. olimpiada / 04.02.2010 / 5-Cİ SİNİF / oxu
ONLİNE TESTLƏR

GÜNÜN ŞƏKLİ